Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

Dyrektor Szkoły               mgr Alina Skupińska

Klasa akordeonu

mgr Magdalena Własiuk

Klasa fletu

mgr Ewa Sobocińska

Klasa fortepianu głównego

mgr Krystyna Pozorska, mgr Alina Skupińska, Michał Tyczyński

Klasa gitary klasycznej

mgr  Dariusz Leczycki

Klasa klarnetu

mgr Zbigniew Sobociński

Klasa oboju

mgr Diana Małgorzata Sienkiewicz

Klasa perkusji

Michał Basiakowski

Klasa saksofonu

mgr Zbigniew Sobociński

Klasa skrzypiec

mgr Anna Liburska, mgr Joanna Walicka

Klasa wiolonczeli

Krystyna Małek

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:

Kształcenie słuchu – cykl 4-letni, audycje muzyczne, chór,

mgr  Aneta Biłas,

Kształcenie słuchu cykl 6- letni

mgr Diana Małgorzata Sienkiewicz

Rytmika https://rytmika-metoda.pl/, kształceniem słuchu,

mgr Katarzyna Stachowiak

Klasa fortepianu dodatkowego

mgr Katarzyna Stachowiak, Grażyna Felińska-Haręza

Akompaniatorzy

mgr Michał Tyczyński, mgr Arkadiusz Krawiel