Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Giżycku, ul. Kolejowa 22 ogłasza nabór na stanowisko woźnej.

Zakres obowiązków na stanowisku pracy: dbanie o należyty stan budynku i otoczenia szkoły, czuwanie nad ruchem uczniów i osób przychodzących z zewnątrz, stosowanie się do obowiązujących w szkole ogólnych zasad postępowania.

 

Wymagania kwalifikacyjne:

  • Wykształcenie: m.in. zawodowe/średnie
  • Doświadczenie zawodowe: preferowany rok stażu na podobnym stanowisku
  • Cechy osobowości: uczciwość, uczciwość, umiejętność pracy w zespole, precyzyjność, dokładność
  • Dyspozycyjność: w razie awarii lub nieprzewidzianych sytuacji – gotowość przybycia do szkoły na wezwanie telefoniczne bezpośredniego przełożonego, pomoc w czasie szkoleń, zabaw szkolnych

Wymagane dokumenty:

  • Cv
  • List motywacyjny
  • Posiadane referencje

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 ? 15.00.

Dodatkowe informacje w sekretariacie tel. 87 428 23 46