Rekrutacja 2018/2019

 Przesłuchania odbędą się:
 
25 maja 2018 (piątek) w godz. 14:00 – 19:00
26 maja 2018 (sobota) w godz. 9:00 – 14:00

 

 
Szkoła oferuje naukę na następujących instrumentach:
Cykl 6-letni – kandydaci do 10 lat:
fortepian, skrzypce, perkusja, gitara, akordeon, flet, klarnet, saksofon, wiolonczela
Cykl 4-letni – kandydaci w wieku 8 – 16 lat:
perkusja, akordeon, obój, flet, klarnet, saksofon, wiolonczela, gitara
 
Warunkiem dopuszczenia dziecka do przesłuchań jest złożenie niezbędnych dokumentów  w sekretariacie szkoły.
Są to:
1. Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły – pobierz
2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole
 
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji szczególnie z pkt. 3 a) b) c) Rozdziału III.
 
 Bliższe informacje można także uzyskać pod nr tel.: 87 428 23 46 lub osobiście w sekretariacie szkoły
 

Przesłuchania indywidualne obejmują:

– wykonanie przez kandydata ulubionej piosenki

– sprawdzenie wrodzonych uzdolnień muzycznych: słyszenie melodyczne i harmoniczne, poczucie rytmu

– sprawdzenie predyspozycji psychofizycznych do gry na wybranym instrumencie

– zapoznanie kandydatów ze specyfiką i wymaganiami kształcenia w szkole muzycznej