Integracyjny Konkurs Kolęd

Integracyjny Konkurs Kolęd

Integracyjny Konkurs Wiedzy o Kolędach dla uczniów PSM I-st. w Giżycku i Grodzisku Mazowieckim został rozstrzygnięty. Poziom konkursu był bardzo wysoki, ponad połowa uczestników uzyskała powyżej 90% punktów. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy! Wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem konkursu Integracyjny konkurs wiedzy o koledach PSM 2020 06 protokol

 Konkurs odbędzie się 16 stycznia o godzinie 11:00. Link do konkursowego testu zostanie udostępniony na platformie Teams 5 minut przed rozpoczęciem konkursu.

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w INTEGRACYJNYM KONKURSIE KOLĘD w którym uczniowie PSM I st. w Giżycku  „zmierzą się” z uczniami PSM I st. w Grodzisku Mazowieckim, które jest miastem partnerskim Giżycka.

Dla uczniów szkoły jest to nowe, ciekawe wyzwanie, nowy format konkursu on-line dlatego Wasza dodatkowa praca  zostanie należycie nagrodzona oceną z audycji muzycznych oraz atrakcyjnymi nagrodami 🙂

Zapoznajcie się proszę z regulaminem konkursu i do dzieła 🙂

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do p. Anety Biłas na Messenger, Teams lub telefonicznie.

Przybieżeli do Betlejem link:

Bóg się rodzi:

 

Cicha noc:
https://youtu.be/uA-7EYH6jOg

Śpiew i instrumenty muzyczne w treści polskich kolęd:

Treści patriotyczne w polskich kolędach:

 

Regulamin
 INTEGRACYJNY KONKURS WIEDZY O KOLĘDACH

ORGANIZATORZY:
OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I-ST. IM. T. BAIRDA W GRODZISKU MAZOWIECKIM

POD PATRONATEM
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO GRZEGORZA BENEDYKCIŃSKIEGO

I. Cele konkursu
1. Popularyzacja wiedzy o kolędach i pastorałkach
2. Rozwijanie wielopłaszczyznowej współpracy Państwowych Szkół Muzycznych I-st. z Grodziska Mazowieckiego i z Giżycka
3. Motywowanie młodzieży do samodzielnej nauki i lektury w czasie ferii zimowych
4. Integracja młodzieży z Grodziska Mazowieckiego i z Giżycka

II. Uczestnicy konkursu
Integracyjny Konkurs Wiedzy o Kolędach skierowany jest do uczniów Państwowych Szkół Muzycznych I-st. z Grodziska Mazowieckiego i z Giżycka.

III. Zasady konkursu
Uczestnicy konkursu zapoznają się z pięcioma gawędami o kolędach, które będą zamieszczone na stronach internetowych obu Szkół. Każda z audycji trwa ok. 10-12 minut. Pod koniec ferii zimowych zostanie ogłoszony internetowy test wiedzy o kolędach, bazujący na treściach z gawęd. Laureatami konkursu zostaną uczniowie, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów. Gawęd o kolędach będzie można słuchać wielokrotnie, natomiast do testu będzie można przystąpić tylko raz.

IV. Terminy
Gawędy będą publikowane na stronach internetowych obu Szkół w końcu grudnia 2020 r. i na początku stycznia 2021 r. Test zostanie ogłoszony pod koniec ferii zimowych. Termin testu zostanie zawczasu podany na stronach internetowych obu Szkół.

V. Ocena nadesłanych nagrań i ogłoszenie wyników
Po 17 stycznia komisja złożona z pedagogów z GOK w Grodzisku Mazowieckim, PSM w Grodzisku Mazowieckim oraz PSM w Giżycku dokona sprawdzenia i oceny otrzymanych odpowiedzi. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2021 r. na stronach PSM w Grodzisku Mazowieckim i PSM w Giżycku.

VI. Nagrody
Dla uczestników, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów, przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy dostaną dyplomy uczestnictwa do samodzielnego wydruku.

Klauzula Informacyjna
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), wypełniając obowiązki informacyjne administratora danych osobowych, dotyczące przetwarzania danych osobowych zbieranych od osoby, której dane dotyczą, niniejszym informujemy Panią/Pana, że administratorem danych jest OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Spółdzielcza 9. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email rodo@centrumkultury.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– subskrypcji do newslettera,
– dla celu marketingu usług i produktów własnych Administratora
– realizacji zawartych umów zlecenia usługi lub o wykonanie dzieła, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
– wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 iit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
– dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.
– dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych ? podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO
– zapewniania pełnej funkcjonalności serwisów, responsywności i interoperacyjności ? podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO
– ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring) terenu OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI oraz terenu OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI;
– zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego poprzez udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy
Część Pani/Pana danych zgromadzonych podczas korzystania przez Panią/Pana z serwisów OŚRODKA KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI może być przetwarzana także w celach działalności prasowej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo prasowe. Zgodnie z art. 2 Prawa prasowego oraz art. 85 RODO, jeżeli w przypadku przetwarzania danych w celach związanych z działalnością prasową, OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI nie jest zobowiązane do wykonania niektórych obowiązków prawnych związanych z ochroną danych, w tym m.in. do realizowania obowiązków informacyjnych.
Dane osobowe gromadzone w związku z prowadzeniem przez nas działalności prasowej są objęte tajemnicą dziennikarską. Tajemnica ta obejmuje swoim zakresem nie tylko dane osób udzielających informacji, które zostały opublikowane albo przekazane do opublikowania. Chroni także tych, których dotyczą wszelkie informacje, jakich ujawnienie mogłoby naruszać ich chronione prawem interesy (art. 15 Prawa prasowego).
Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
– podmioty wspierające operacyjne wykonywanie Umowy, takie jak: obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, obsługa platform do kontaktów, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
– podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową
– Google Analytics, pozwalającej nam na badanie aktywności na poszczególnych stronach Serwisu. Google Analytics pozwala zbierać anonimowe informacje na temat odwiedzin użytkowników na stronie internetowej, w tym szczegółowe informacje na temat wyświetlanych podstron, spędzonego na nich czasu oraz sposobów przechodzenia pomiędzy poszczególnymi stronami.
– Google LLC jest podmiotem certyfikowanym w ramach programu Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250) w związku z czym przekazywanie Pani/Pana danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się zgodnie ze standardami bezpieczeństwa określonego w obowiązujących na terenie Polski i Unii Europejskiej przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych przez Google znajduje się na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać, jednakże jej brak skutkuje niemożliwością nawiązania kontaktu z Państwem i tym samym uniemożliwia przesyłanie Newslettera.
Poza administratorem (i upoważnionymi pracownikami/ współpracownikami administratora) odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty, które wykonują dla administratora usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa danych i obsługi IT. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora na adres rodo@centrumkultury.eu lub osobiście w siedzibie OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Spółdzielcza 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.

Katarzyna Stachowiak

nauczyciel rytmiki i fortepianu dodatkowego

Zobacz wszystkie wpisy Katarzyna Stachowiak →