Szkoła

Szkoła


Nazwa i adres szkoły:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Giżycku, ul. Kolejowa 22, telefon 87 428 23 46, email: sekretariat@psmgizycko.pl

Organ prowadzący:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nadzór pedagogiczny:

Centrum Edukacji Artystycznej

Szkoła prowadzi naukę gry na:
akordeonie, flecie poprzecznym, fortepianie, gitarze klasycznej, klarnecie, oboju, saksofonie, skrzypcach, wiolonczeli oraz perkusji – od 1 września 2015

 

Ucząc się w szkole muzycznej dziecko rozwija swoje uzdolnienia muzyczne, a także:

spostrzegawczość,

pamięć,

wyobraźnię,

wrażliwość,

uwagę, umiejętność koncentracji,

sprawność manualną.

W trakcie nauki może nauczyć się:

pokonywania trudności,

systematyczności,

dokładności,

dobrej organizacji czasu,

opanowania tremy.

Powinno ( tu wskazana jest pomoc i motywacja również ze strony rodziców):

Umieć tak zorganizować swój rozkład dnia, aby codziennie móc znajdować czas na ćwiczenie.

Ćwiczyć systematycznie, niejednokrotnie znacznie ograniczając swój czas na inne przyjemne zajęcia ( np. komputer, telewizja, spotkania z kolegami).

Oswoić się z tym, że mimo systematyczności włożony trud owocuje dopiero po tygodniach, a nawet miesiącach systematycznej pracy.

Nauczyć się odpowiedzialności za wyniki pracy całej grupy ( zespół, chór).

Pogodzić się z tym, że uczęszczać należy również na przedmioty, które nie zawsze lubimy.

W zamian może liczyć na:

– wysoki poziom kształcenia zapewniany przez doskonale wykształconą kadrę pedagogiczną,

– lekcje indywidualne ( instrument) i w małych grupach ( teoria i zespoły),

– możliwość prezentacji własnych umiejętności na popisach i koncertach, a najlepsi     także na innych konkursach, do szczebla międzynarodowego włącznie,

– przyjazną atmosferę,

– poczucie bezpieczeństwa,

– możliwość kontynuowania nauki w szkole II stopnia, dającej dyplom zawodowy muzyka   instrumentalisty

– możliwość kontaktu z żywą muzyką przez udział ( jako słuchacz lub czynny uczestnik) w wielu imprezach muzycznych, konkursach, koncertach, seminariach, otwartych lekcjach itd.