Kadra

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektor Szkoły               Alina Skupińska

Klasa akordeonu

Magdalena Własiuk

Klasa fletu

Ewa Sobocińska

Klasa fortepianu główneg

Zofia Antes, Krystyna Pozorska, Arkadiusz Krawiel

Klasa gitary klasycznej

Dariusz Leczycki

Klasa klarnetu

Zbigniew Sobociński

Klasa oboju

Diana Małgorzata Sienkiewicz

Klasa perkusji

Michał Basiakowski

Klasa saksofonu

Zbigniew Sobociński

Klasa skrzypiec

Joanna Walicka, Agata Laskowska

Klasa wiolonczeli

Krystyna Małek

Zespół instrumentalny, emisja głosu

Alina Skupińska

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:

Kształcenie słuchu – cykl 4-letni, audycje muzyczne, chór,

Aneta Biłas,

Kształcenie słuchu cykl 6- letni

Diana Małgorzata Sienkiewicz

Rytmika , ćwiczenia rytmiczne

Katarzyna Stachowiak

Fortepian dodatkowy

Katarzyna Stachowiak,

Akompaniator

Arkadiusz Krawiel