Kadra

 

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021

Dyrektor Szkoły               mgr Alina Skupińska

Klasa akordeonu

mgr Magdalena Własiuk

Klasa fletu

mgr Ewa Sobocińska

Klasa fortepianu głównego

mgr Krystyna Pozorska, mgr Olena Spivak-Slonystka, dr hab. Zofia Antes

Klasa gitary klasycznej

mgr  Dariusz Leczycki

Klasa klarnetu

mgr Zbigniew Sobociński

Klasa oboju

mgr Diana Małgorzata Sienkiewicz

Klasa perkusji

Michał Basiakowski

Klasa saksofonu

mgr Zbigniew Sobociński

Klasa skrzypiec

mgr Joanna Walicka, mgr Agata Laskowska

Klasa wiolonczeli

Krystyna Małek

Zespół instrumentalny, emisja głosu

mgr Alina Skupińska

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:

Kształcenie słuchu – cykl 4-letni, audycje muzyczne, chór,

mgr  Aneta Biłas,

Kształcenie słuchu cykl 6- letni

mgr Diana Małgorzata Sienkiewicz

Rytmika https://rytmika-metoda.pl/, ćwiczenia rytmiczne

mgr Katarzyna Stachowiak

Klasa fortepianu dodatkowego

mgr Katarzyna Stachowiak,

Akompaniatorzy

mgr Arkadiusz Krawiel