Kadra

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektor Szkoły               Alina Skupińska

Klasa akordeonu

Magdalena Własiuk

Klasa fletu

Ewa Sobocińska

Klasa fortepianu głównego

Alina Skupińska, Zofia Antes, Krystyna Pozorska,

Klasa gitary klasycznej

Dariusz Leczycki

Klasa klarnetu

Zbigniew Sobociński

Klasa oboju

Diana Małgorzata Sienkiewicz

Klasa perkusji

Michał Basiakowski

Klasa saksofonu

Zbigniew Sobociński

Klasa skrzypiec

Joanna Walicka, Agata Laskowska

Klasa wiolonczeli

Krystyna Małek

Emisja głosu

Alina Skupińska

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:

Kształcenie słuchu – cykl 4-letni, audycje muzyczne, chór

Aneta Biłas,

Kształcenie słuchu cykl 6- letni, zespoły instrumentalne

Diana Małgorzata Sienkiewicz

Podstawy rytmiki , ćwiczenia rytmiczne

Katarzyna Stachowiak

Fortepian dodatkowy

Alina Skupińska, Katarzyna Stachowiak

Akompaniator

Kornelia Szweda