Termomodernizacja

TERMOMODERNIZACJA

 

Budynek naszej szkoły został objęty projektem pod nazwą „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN – budżetu państwa.

MKiDN

https://www.gov.pl/web/kultura/termomodernizacja-panstwowych-szkol-artystycznych

CEA

 

termomodernizacja