Informacje o projekcie

Projekt „Budowa Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Giżycku”  realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt obejmuje budowę nowej, komfortowej sali koncertowej wraz z profesjonalnym zapleczem i salami prób oraz przebudowę części pomieszczeń w obecnym budynku szkoły. W ramach zadania zakupione zostaną również wysokiej klasy instrumenty.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury oraz wzrost partycypacji społeczeństwa w kulturze. Stworzenie sali koncertowej umożliwi wykreowanie i prezentację nowej atrakcyjnej i innowacyjnej oferty kulturalno-artystycznej, która przyciągnie odbiorców nie tylko z regionu, ale i kraju i z zagranicy.

 

Całkowite koszty projektu: 5 833 210,00 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 4 850 019,24 zł

 

budyn1

budyn2
PSM_Giżycko 1(1)

sala2